Villkor (Terms & Conditions)


The terms and conditions are available in both Swedish and English.
Please note that the English terms are considered legally binding and that the Swedish translation is provided for convenience only.

Villkoren finns på både svenska och engelska.
Observera att de engelska villkoren anses rättsligt bindande och att den svenska översättningen endast tillhandahålls för enkelhets skull.